lMA-ogo-small-white

CORRIE VAN DER WERFF

schilderes

Totaalplaatje versus Details

Nadat ik in 1995 gebruik kon maken van de VUT regeling, kon ik meer aandacht aan mijn hobby’s gaan besteden. Een van de dingen die ik altijd  graag heb gedaan, is schilderen. . Ik heb toen les genomen bij Antje v.d. Werf.  Na veel verschillende onderwerpen geschilderd te hebben, ontdekte ik  dat het schilderen van stillevens mij aansprak.  Ik ging toen lessen volgen bij Rein de Vries en later bij Martin Sybesma. Het liefst schilder ik onderwerpen die dicht bij mezelf liggen en mij aanspreken. Ik werk met olieverf en schilder zo natuurgetrouw mogelijk. Tweemaal ben ik  gastexposant  in de kunstroute van Wonseradeel geweest. Van de reacties en positieve kritiek heb ik veel geleerd. Ook heb ik geëxposeerd in het Ziekenhuis in Harlingen, verzorgingshuis Hylkestein in Bolsward en de Bibliotheek in Makkum. Het mooie van schilderen is voor mij de ontdekking dat je totaal anders naar dingen gaat kijken. Vroeger zag ik een totaal plaatje, terwijl ik nu juist op de details let, hoe steekt het in elkaar, hoe is de verbinding, hoe zijn de verhoudingen en hoe maak ik de juiste kleur. Kortom, het schilderen is voor mij een uitdaging die mij veel vreugde geeft.

Corrie van der Werff

DISCIPLINE
Schilderen

JAAR
1995 – 2018

UIT
Makkum, Nederland