lMA-ogo-small-white

THIRZA SCHAAP

fotografe

Plastic Ocean

Als kind liep ik over stranden en door velden en bossen om prachtige schelpen te verzamelen, glinsterende stenen, veren en grappig gevormde takken.

Veel later, nadat ik was verhuisd van Nederland naar ZuidAfrika, merkte ik dat ik hetzelfde deed. Alleen maar om te ontdekken, dat ik mijn zakken begon te vullen met afval in plaats van schoonheid.

Plastic uit de oceaan.

Kleurrijk en mooi op zijn eigen tragische manier.  ‘Plastic Ocean’ is een kunstproject waar ik aan begon om bewustzijn te creëren rondom vervuiling en het gebruik van plastic. Met het maken van artistieke sculpturen uit de objecten die ik vind probeer ik een emotionele reactie op te roepen door een tegenspraak te creëren. Een botsing tussen aanvankelijke esthetische aantrekkelijkheid en na een tweede blik: afstoting en de realisatie van de tragedie die vuilnis veroorzaakt.

Onze stranden zijn bedekt met plastic confetti en daar valt echt niets te vieren.

————–

As a child, I would walk over beaches and through fields and forests to collect beautiful shells, shimmering stones, feathers and funnily shaped branches.

Much later, after I had moved from Holland to South Africa, I found myself doing the same thing. Only to discover, that I started filling my pockets with trash instead of treasure.

Plastic from the Ocean.

Colourful and beautiful in its own tragic way. ‘Plastic Ocean’ is an art project, which I started to create awareness around pollution to try and prevent (or at least reduce) the use of plastic. In making artistic sculptures out of the objects I find, I try to evoke an emotional response from my audience by creating a contradiction. A clash between initial aesthetic attraction and
after a second look : repulsion and the realisation of the tragedy trash causes.

Our beaches are covered in plastic confetti and there really is nothing to celebrate.

Thirza Schaap

DISCIPLINE
Fotografie

JAAR
2015 – 2018

UIT
Camps Bay, Zuid Afrika