lMA-ogo-small-white

TRUUS HUIJBREGTS

beeldend kunstenaar

Over Truus

Als beeldend (textiel)kunstenaar werkt Truus voornamelijk met vilt. Op ambachtelijk wijze maakt zij haar eigen, vilten stoffen. Truus werkt graag met vilt omdat ze het kan manipuleren, eigen kan maken. 

Met haar werk wil ze laten zien dat het tactiele en de warme zachtheid van vilt kan beroeren, emoties kan losmaken, kracht kan uitstralen. Elementen die ze belangrijk vind in haar werk. 

De unieke vilten stoffen verwerkt Truus in haar kunstwerken, zowel 2- als 3-dimensionaal toegepast. Truus streeft naar een mate van abstractie in haar werk. Door haar manier van kleurgebruik wordt een intense diepte verkregen. Daarbij wordt Truus’ werk bepaald door haar gevoel voor esthetiek: ‘een evenwicht tussen het bewuste en het onbewuste, bepaalt mijn manier van denken en werken.’

Haar werken zijn onlosmakelijk verbonden met haarzelf. Vaak staat het onderwerp dan ook in relatie tot de natuur en/of menselijke relaties/verhoudingen.

Truus laat zich met name inspireren door de omgeving van Baard (Ny Baarderadiel, Fryslân), waar zij sinds 2006 woont en werkt. Met verwondering registreert zij de veranderingen in het landschap die gaande zijn. Als beeldend kunstenaar voelt zij de behoefte hieraan aandacht te geven.
In 2015 nodigde zij collega-kunstenaar Cora Jongsma uit deel te nemen in het project ‘Tekens van het Land’ dat  aandacht vraagt voor dit specifieke landschap (Zie www.tekensvanhetland.nl).
Vanuit gesprekken met bewoners, krantenartikelen en ingezonden brieven (n.a.v. het artikel ‘Landschapspijn’) en eigen waarnemingen heeft Truus een aantal werken gemaakt:

8834

8834 symboliseert het postcode-gebied waar Truus woont en werkt. Vanuit dit gebied slaat zij de veranderingen in het omliggende landschap gade en registreert zij de commotie wat gaande is. Al filosoferend kwam zij tot de conclusie dat, ongeacht persoonlijke werkwijzen en meningsverschillen, elke landeigenaar het beste voor heeft met zijn eigen grondgebied. Dit werken aan het beste, het ultieme land op de, voor die grondbezitter, meest effectieve manier, heeft Truus willen verbeelden in 23 verschillende delen. Elk met een verschillend uiterlijk, maar samen toch een geheel: 8834.

Boustiennen

Aan deze werken worden in de loop der tijd steeds nieuwe werken toegevoegd. Het is een oproep mee te bouwen aan een mooi, divers, gezond land. Ieder kan zijn steentje bijdragen aan een mooie toekomst, met elkaar. 

Us Nij Baarderadiel

Begin 2018 hield de gemeente Littenseradiel op te bestaan. Bij de herindeling van de gemeente werden 10 dorpen (Nij Baarderadiel) toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden.

Voor Truus was dit de aanleiding voor een speciaal onderdeel van het ‘Tekens van het land’-project: samen met de kinderen van alle basisscholen van Nij Baarderadeel en gesteund door de Dorpsbelangen van de 10 dorpen werkt zij momenteel aan een kunstwerk dat Nij Baarderadiel op 7 juni 2018 zal aanbieden aan de gemeente Leeuwarden.
Met dit cadeau wil Nij Baarderadiel Leeuwarden duidelijk maken dat ze feitelijk een groot cadeau in de schoot geworpen krijgt: al dat groen, al die mooie dorpjes. Daar moet je als grote stad zuinig op zijn.
Door kinderen bij het tot stand komen van het kunstwerk te betrekken, hoopt Truus ze ook bewuster te maken van hun unieke woonomgeving. Zie: http://www.tekensvanhetland.nl/cadeau.html

 

www.truushuijbregts.nl

DISCIPLINE
Beeldende Kunst, Fiber Art

JAAR
2018

UIT
Baard, Nederland