Informatie & Contact

Makkum bedankt!

De tweede editie van het Kunstweekend Makkum Art is een geweldig succes geworden. De reacties van het publiek waren uitermate positief. Met meer dan 4000 bezoekers werd de verwachting duidelijk overtroffen. Ook de aanwezigheid en interesse van de landelijke pers mag zeer positief genoemd worden. In totaliteit hebben de deelnemende kunstenaars met een grote diversiteit in kunstdisciplines , een breed publiek gevonden.

De positieve reacties die binnenkomen, maken duidelijk dat de deelnemende kunstenaars op een voortreffelijke manier hun kunstwerken en werkwijze aan de bezoekers van het kunstweekend hebben laten zien. Makkum Art onderscheidt zich van andere kunstevenementen door geen kunst- of kleedjesmarkt te zijn, maar kunst van topniveau in monumentale panden en verscholen tuinen tentoon te stellen. Vrij toegankelijk voor een breed publiek.

Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze locatiehouders, de beheersters van de Sporthal, de kosters van de verschillende kerken en hun naaste medewerkers, De Stichting Oranjewoud, Koninklijke Tichelaar, Stichting Ald Makkum, Natuurboerderij It Kolkje en de Openbare Bibliotheek. Vrijwilligers hebben enthousiast meegedacht en meegeholpen met de voorbereidingen en op de dag zelf en nadien met opruimen! Mede dankzij hun enorme inzet voor- tijdens en na het kunstweekend, kunnen we terugzien op een zeer geslaagd evenement. Ontzettend be-dankt hiervoor! Ook de basisschoolleerlingen willen we hartelijk bedanken voor hun prach-tige kunstwerken, welke te zien waren op het Bonthuispad. En natuurlijk niet te vergeten, Het Makkum Quartet, voor hun prachtige muziekuitvoering en Els Speelsgoed en Meekit voor de leuke kinderworkshops.

Ook willen we langs deze weg de sponsoren van het Kunstweekend Makkum Art hartelijk bedanken.

De Gemeente SúdwestFryslân
Het Ondernemersfonds
Designland
De Vries Feadship
De heer P. J. Tichelaar
Sopkafee De Flevo
Restaurant It Posthûs
Scala Cleaning
Borstel Cleaning
Stichting ItPreamke
Mark de Witte Bouwadvies en ontwerp
Blom Ynien
Gasterij Hennie fan Richt
Hotel De Prins
Smink schilders- en afwerkingsbedrijf
Bouw en timmerbedrijf Pijpker en Gros financiële partners

hebben dit evenement financieel en materieel mogelijk gemaakt.

Hartelijk bedankt allemaal voor jullie steun. Zonder jullie was het niet gelukt om dit kunst-weekend neer te zetten!

Missie

Kunstweekend “Makkum Art” biedt bezoekers, kunstenaars, dorpsbewoners en toeristen een hoogwaardig platform voor beeldende kunsten, waarbij ontmoeting, ontspanning, beleving en creatie een wezenlijke rol spelen.

Het hoofddoel is om een cultureel evenement in en rond het centrum van Makkum en recreatiecentrum “De Holle Poarte” te organiseren door het aanbieden van kwalitatief goede en gevarieerde kunst, op verrassende locaties die vrij toegankelijk zijn.

Hierbij is de interactie en samenhang tussen kunst en de kwaliteiten van Makkum en zijn directe omgeving een essentieel element.

Stichting “Makkum Art” wil door het twee-jaarlijks organiseren van een kunstweekend een positieve bijdrage leveren aan het imago van Makkum en recreatiecentrum “De Holle Poarte” en het (toekomstige) profiel van Makkum en “De Holle Poarte”versterken.

Activiteiten van de instelling:

De activiteiten van Stichting “Makkum Art” beperken zich tot het jaarlijks organiseren van het kunstweekend “Makkum Art” gedurende het pinksterweekend, waarbij het stichtingsbestuur gemiddeld eens per 2 weken vergadert om haar doelen te realiseren. De bestuursleden benaderen daarbij de deelnemende kunstenaars en locatiehouders persoonlijk en proberen daarbij zoveel mogelijk de samenwerking aan te gaan tussen de plaatselijke horecaondernemers en de middenstand.

Bestuurders

Thilda Adema Voorzitter

Maaike Boonstra-Poog Secretaris

Ina van Brummelen Penningmeester

Loekie Keur en Geert Jan Bijlstra Algemene Bestuursleden

Bankrekeningnummer NL16 RABO 0316 3695 35

KvK-nummer 67926754

Rechtspersoon RSIN 857229199
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Makkum Art
Statutaire zetel gemeente Súdwest-Fryslân
Bezoekadres Turfmarkt 75, 8754 CJ Makkum

Eerste inschrijving handelsregister 27-01-2017
Datum akte van oprichting 25-01-2017

Activiteiten SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging
Het bieden van kansen aan kunstenaarstalent door het initiëren van kunst- en cultuurprojecten waarbij nieuwe en bestaande talentvolle kunstenaars de mogelijkheid krijgen zicht te profileren.

Druk op onderstaande button om contact met ons op te nemen.

Ons email adres is: info@makkumart.nl

Ons telefoonnummer: 0643584494