Contact

STICHTING MAKKUM ART

De activiteiten van Stichting “Makkum Art” beperken zich tot het 2-jaarlijks organiseren van het kunstweekend “Makkum Art” gedurende het pinksterweekend, waarbij het stichtingsbestuur gemiddeld eens per 2 weken vergadert om haar doelen te realiseren.

De bestuursleden benaderen daarbij de deelnemende kunstenaars en locatiehouders persoonlijk en proberen daarbij zoveel mogelijk de samenwerking aan te gaan tussen de plaatselijke horecaondernemers en de middenstand.

MISSIE

Kunstweekend “Makkum Art” biedt bezoekers, kunstenaars, dorpsbewoners en toeristen een hoogwaardig platform voor beeldende kunsten, waarbij ontmoeting, ontspanning, beleving en creatie een wezenlijke rol spelen.

Het hoofddoel is om een cultureel evenement in en rond het centrum van Makkum te organiseren door het aanbieden van kwalitatief goede en gevarieerde kunst, op verrassende locaties die vrij toegankelijk zijn.

Hierbij is de interactie en samenhang tussen kunst en de kwaliteiten van Makkum en zijn directe omgeving een essentieel element.

Stichting “Makkum Art” levert door het organiseren van een kunstweekend een positieve bijdrage aan het imago van Makkum.

BESTUURDERS

Egbert Onrust Voorzitter

Maaike Boonstra-Poog Secretaris

Annalies van Berkum Penningmeester

Sietske Poepjes, Christel Bastiaanssens & Geert Jan Bijlstra Algemene Bestuursleden

Bankrekeningnummer NL16 RABO 0316 3695 35

KvK-nummer 67926754

Rechtspersoon RSIN 857229199
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Makkum Art
Statutaire zetel gemeente Súdwest-Fryslân
Bezoekadres Turfmarkt 75, 8754 CJ Makkum

Eerste inschrijving handelsregister 27-01-2017
Datum akte van oprichting 25-01-2017

Activiteiten SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging
Het bieden van kansen aan kunstenaarstalent door het initiëren van kunst- en cultuurprojecten waarbij nieuwe en bestaande talentvolle kunstenaars de mogelijkheid krijgen zicht te profileren.

Druk op onderstaande button om contact met ons op te nemen.

Ons email adres is: info@makkumart.nl

Ons telefoonnummer: 0643584494

Klik hieronder om de verkoopovereenkomst te downloaden